Vi bygger arkitektur- översikts- och försäljningsmodeller.

Arkitektur och skissmodeller

oftast i skala

1:100 eller 1:200

Översiktsmodeller

oftast i skala

1:400 eller 1:500

Försäljningsmodeller

oftast skala

1:200 eller 1:100

Fotografering

Förutom modellbygge så fotograferar vi.

Vi fotar modeller, landskap och produkter.

Behöver ni hjälp med flygfotografering så använder vi drönare till foto och film.