Vi bygger arkitektur- översikts- och försäljningsmodeller.

Arkitektur och skissmodeller

oftast i skala

1:100 eller 1:200

Översiktsmodeller

oftast i skala

1:400 , 1:500

eller 1:1000

Försäljningsmodeller

oftast skala

1:200 eller 1:100

Fotografering

Vi fotograferar bostäder för visningar.

Vi fotar även modeller, landskap och produkter.

Behöver ni hjälp med flygfotografering så använder vi drönare till foto och film.

Musik

Copyrightfri musik till era sociala medier