Vi bygger arkitektur- översikts- och försäljningsmodeller.

Arkitektur och skissmodeller

oftast i skala

1:100 eller 1:200

Översiktsmodeller

oftast i skala

1:400 eller 1:500

Försäljningsmodeller

oftast skala

1:200 eller 1:100

Fotografering

Förutom modellbygge så fotograferar vi.

Vi fotar modeller, landskap och produkter.

Behöver ni hjälp med flygfotografering så använder vi drönare till foto och film.

Musik

Copyrightfri musik till era sociala medier